Algemene ledenvergadering donderdag 23 januari

Rene Bastiaansen

Aanvang: 19.30 uur in “D n Heuvel”.
-Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers.

Agenda:
-Opening door de voorzitter.
-Mededelingen.
-Beknopt jaarverslag. (Als men het verslag wil, kun je dit aanvragen bij Mieke Oosting).
-Financieel verslag, opgemaakt door de penningmeester Corrie Groenen.
-Kasverslag door de kascommissie. Benoeming nieuw kascommissielid.

-Bestuursverkiezingen: Aftredend en niet herkiesbaar ivm het einde
van haar bestuursperiode, Anneke van der Dussen.
-Nieuwbestuurslid.
-Rondvraag.
-Huldiging leden.

Pauze.

Na de pauze verwelkomen we, benoemd tot Knoergoeie Brabander, René Bastiaanse .
Bekend is hij vooral geworden door “De Wandeling”, het televisieprogramma van Omroep Brabant. Kenmerkend voor René Bastiaanse is zeker zijn manier van presenteren met anekdotes en humor. Voor aanvang worden er lootjes verkocht.